Tevékenységeink

 • nevelés, oktatás, képességfejlesztés,
 • a tanulási nehézségekkel küzdő, hiperaktív, figyelemzavaros, beszédészlelési – és beszédértési nehézségekkel küzdő, tanulásban akadályozott, autisztikus, retardált illetve mentálhigiénés problémákkal küzdő gyermekek fejlesztése, gondozása
 • új terápiás lehetőségek megtanulása és bevezetése  a régióban,
 • kiemelkedően tehetséges gyermekek képességfejlesztése, tehetséggondozás,
 • ismeretterjesztés;
 • gyermek és ifjúságvédelem;
 • integráció segítése,
 • segítségnyújtás a beilleszkedési problémák leküzdésében,
 • mentálhigiénés segítségnyújtás a gyermekek és családtagjaik számára,
 • gyermekek, fiatalok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
 • szociális tevékenység, családsegítés;
 • szakmai publikáció, kiadványok létrehozása és terjesztése,